Privacy policy

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Huis- en tuincenter Rijmenants en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Huis- en tuincenter Rijmenants op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Huis- en tuincenter Rijmenants adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Huis- en tuincenter Rijmenants

Huis- en tuincenter Rijmenants is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Huis- en tuincenter Rijmenants.

Huis- en tuincenter Rijmenants is bekend onder (KvK) nummer BE 0421162716. Huis- en tuincenter Rijmenants is gevestigd en kantoorhoudend in B-22400, Massenhoven aan de Liersebaan 121 in België, en bereikbaar via het e-mailadres [email protected]. Rijmenants is ook gevestigd in Wuustwezel 2990, aan de Kruisweg 79. (Ondernemingsnummer:BE0810926829)  

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Huis- en tuincenter Rijmenants kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten, de klantenkaart gebruikt of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop en klantenkaart verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Huis- en tuincenter Rijmenants op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Huis- en tuincenter Rijmenants optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Huis- en tuincenter Rijmenants plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Huis- en tuincenter Rijmenants kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huis- en tuincenter Rijmenants, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huis- en tuincenter Rijmenants verstrekt. Huis- en tuincenter Rijmenants kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven.
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.?

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Huis- en tuincenter Rijmenants gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiele) klanten.

Huis- en tuincenter Rijmenants kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Huis- en tuincenter Rijmenants kan je persoonsgegevens delen met aan Huis- en tuincenter Rijmenants gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Huis- en tuincenter Rijmenants kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Huis- en tuincenter Rijmenants rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Huis- en tuincenter Rijmenants heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Huis- en tuincenter Rijmenants zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Huis- en tuincenter Rijmenants samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Huis- en tuincenter Rijmenants website:

Functionele cookies

Huis- en tuincenter Rijmenants plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Huis- en tuincenter Rijmenants maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Huis- en tuincenter Rijmenants heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Huis- en tuincenter Rijmenants heeft Google geen toestemming gegeven om via Huis- en tuincenter Rijmenants verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Huis- en tuincenter Rijmenants bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Huis- en tuincenter Rijmenants over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres [email protected] kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Huis- en tuincenter Rijmenants, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Huis- en tuincenter Rijmenants zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Huis- en tuincenter Rijmenants of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Huis- en tuincenter Rijmenants neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Huis- en tuincenter Rijmenants via [email protected].

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Huis- en tuincenter Rijmenants omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

Privacyverklaring Samen Rijmenants klantenkaart

 

1. Algemeen

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om jou nog meer persoonlijke voordelen aan te bieden. We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten.

Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

Om jou elke keer opnieuw een persoonlijke service aan te bieden en onze dienstverlening nog beter op jou af te stemmen, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Die persoonsgegevens verzamelen wij via kanalen zoals je MijnRijmenants-profiel en je Samen Rijmenants klantenkaart waarbij je ons jouw persoonsgegevens geeft en op die manier geregistreerd wordt in onze klantendatabank.

Deze Privacyverklaring legt jou uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Opgelet: wanneer je wordt doorverwezen naar een andere website of toepassing, geldt de privacyverklaring van die andere website of toepassing.

De volgende winkels en webshops van Rijmenants zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen in onze klantendatabank (afgekort als: “Rijmenants"). Dit zijn de winkels waarnaar in de Algemene Voorwaarden Samen Rijmenants wordt verwezen:

 • Rijmenants Massenhoven, maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0421.162.716. RPR Antwerpen.
 • Rijmenants Wuustwezel met maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0810.926.829. RPR Antwerpen.
 • Rijmenants webshop, onderdeel van Rijmenants Massenhoven, maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0421.162.716. RPR Antwerpen.
 • Rijmenants Groep, maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0668.609.914. RPR Antwerpen.

Enkel de ondernemingen die hierboven zijn opgesomd kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website, betaalgegevens van Samen Rijmenants, enzovoort. Aan de hand van deze gegevens maken we een inschatting van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Wanneer we met gegevens werken die gevoelig van aard zijn, zoals gezondheidsinformatie of informatie over jouw kinderen, vragen we altijd jouw toestemming.

Gegevens die je aan ons geeft

Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer je online een MijnRijmenants-profiel hebt aangemaakt of wanneer je je inschrijft voor andere diensten zoals de algemene nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam, adres, geslacht, taalvoorkeur, geboortedatum en contactgegevens door.

Ook de gegevens die we van jou ontvangen wanneer je inschrijft op een promotie, wedstrijd of enquête zijn gegevens die je ons zelf bezorgt.

Persoonlijke voorkeuren en interesses

Om onze diensten en communicaties beter op jou af te stemmen en jou zo veel mogelijk persoonlijk te kunnen benaderen, maken we ook een inschatting van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van jouw aankoopgegevens. Samen met gegevens die je zelf aan ons geeft, noemen we dat jouw MijnRijmenants-profiel.

Gegevens rond aankopen en diensten

Telkens je bij één van de Deelnemende Merken winkelt en je daarbij gebruik maakt van je Samen Rijmenants klantenkaart, je MijnRijmenants-login of je op een andere manier kenbaar maakt, weten wij dat je aankopen doet of diensten afneemt. Wij houden deze informatie bij, samen met andere nuttige informatie zoals de winkel waarin de aankopen gebeuren. Zo kunnen wij je in de toekomst informeren over aanbiedingen die je interesseren, winkels die (tijdelijk) sluiten, nieuwe producten, enzovoort.

Via de website of app

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt of onze apps gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website of app gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze apps installeren, onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website of app te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties voor jou selecteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.
Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid:
https://www.rijmenants.be/privacy-policy.

3. Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden: gepersonaliseerde voordelen, leveringen, enz. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken jouw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

Aanbieden van de diensten

De gegevens die we je vragen bij het aanmaken van je Samen Rijmenants klantenkaart of het MijnRijmenants-profiel, hebben we nodig om onze overeenkomsten met jou te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere je persoonlijke voordelen versturen naar het juiste adres, een promotie of voordeel toekennen en je inschrijving op workshops of events voltooien. Als je hierover meer wil weten, bekijk dan even de algemene voorwaarden van je MijnRijmenants-profiel en van andere diensten waarop je je hebt ingeschreven. Wanneer je meedoet met promoties, wedstrijden of enquêtes en daarvoor je persoonsgegevens aan ons hebt toevertrouwd, beschouwen we dit ook als het aanbieden van diensten.

Daarnaast is je profielinformatie voor ons ook belangrijk om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren.

En tot slot zijn we ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantie-verplichtingen of een eventueel geschil.

Communicatie versturen naar jou

Je gegevens zijn onder andere ook nodig om je de juiste nieuwsbrieven te sturen, om je promoties en voordelen te personaliseren op basis van het profiel dat we van je opstellen of om je op de hoogte te brengen van een tijdelijke sluiting van een winkel. Kortom elke keer wij jou iets willen laten weten, gebruiken we je profielgegevens (dit zijn de gegevens die je ons zelf hebt gegeven, je aankoopgegevens en de gegevens die we op basis daarvan verder genereren).

Verbeteren en personaliseren van de dienstverlening

Wij streven ernaar om jou steeds beter van dienst te zijn. Daarom is het in ons belang om te onderzoeken hoe wij dat voor jou kunnen doen. Hiervoor stellen wij een profiel van jou op dat gebaseerd is op jouw gezinssituatie, jouw aankopen, jouw gebruik van de website, enzovoort. Dit profiel laat ons toe jou in een groep te plaatsen en jouw persoonlijke voorkeuren en interesses in te schatten. Op deze manier kunnen wij onze diensten steeds persoonlijker te maken. Bijvoorbeeld door je gepersonaliseerde communicaties en promoties toe te sturen.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Rijmenants zal jouw gegevens nooit verkopen. Alleen de winkels waar je klant bent, hebben toegang tot jouw gegevens. Om hun dienstverlening te kunnen uitoefenen (bv. leveringen), kunnen ze beroep doen op andere partijen. Die respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Alle Rijmenants-winkels hebben, zodra je er klant bent, toegang tot de gegevens van je MijnRijmenants-profiel en kunnen deze gebruiken zoals hierboven uitgelegd. Daarbij kunnen ze beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot (een gedeelte van) jouw gegevens. Bijvoorbeeld om de persoonsgegevens veilig te bewaren, om folders tot bij jou in de brievenbus te krijgen, enzovoort. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

Hoe dan ook zal Rijmenants jouw gegevens nooit verkopen.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in België op een beveiligde server (bij Proximus) bewaard. Jouw persoonsgegevens worden veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Om de MijnRijmenants-dienstverlening mogelijk te maken, heeft ook Becosoft bvba toegang tot jouw persoonsgegevens. 

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We verwijderen jouw profielgegevens als je ze 10 jaar lang niet gebruikt. Je aankoopgegevens gebruiken we 2 jaar actief. Je gespaarde punten vervallen na 2 jaar inactiviteit in de winkels en onze webshop.

Soms zijn we echter wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt kunnen worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden. Uiteraard stoppen we na 2 jaar wel met het actief gebruiken van deze gegevens voor de verbetering van onze dienstverlening.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

Rijmenants hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren. Online kunnen we dit nagaan via je MijnRijmenants-login als je deze hebt. Wanneer je ons op een andere manier contacteert, zullen we jou een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart vragen.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.

Je kan je gegevens laten doorsturen naar een andere partij.

Je kan vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit doe je door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de marketingmail of door je uit te schrijven op jouw online MijnRijmenants-pagina als je die hebt. Indien je niet over een online MijnRijmenants-pagina beschikt, kan je je uitschrijven door ons te contacteren op het telefoonnummer dat je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op [email protected] of +32(0)3 484 44 84. Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9. Hoe kan je ons contacteren?

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 3 manieren:

 • Schrijf hem een brief op het adres Liersebaan 121, 2240 Massenhoven
 • Schrijf hem een e-mail via: [email protected]
 • Bel ons op +32(0)3 484 44 84.

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25/10/2019.

Vragen privacy statement

Heeft u vragen over ons privacy statement, wilt u uw gegevens wijzigen of inzien of laten verwijderen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen binnen 4 weken contact met u op. 

Velden met * zijn verplicht.
Bestel nu jouw cadeaubon

Bestel nu jouw Rijmenants Cadeaubon online!